Diethylhexyl Syringylidenemalonate

All functions
Origin
Diethylhexyl Syringylidenemalonate